Kodeks provjera

Niže su navedena sva relevantna poglavlja Kodeksa i po paragrafima poglavlja Kodeksa označeni prijestupnici. Rezultati su objavljeni prema informacijama dostupnima uredništvu. Sve informacije biti će javno objavljene, a izvori informacija po zahtjevu skriveni.

5. Rukovoditelji

Vlastitim postupanjem postavljaju primjer etičnog postupanja.

Poduzimaju sve kako bi Kodeks bio poznat svim dionicima koje obvezuje te kako
bi njegova pravila bila temeljito pojašnjena i ispravno shvaćena.

Trajno nadziru postupanje osoba unutar sustava prema etičkim načelima.

Jamče da se pravila Kodeksa i drugi interni propisi Kluba primjenjuju i poštuju.

Odaju priznanja svojim suradnicima kad je to prigodno ili poduzimaju
pravovremene i primjerene disciplinske mjere u slučaju neispravnog ponašanja.

Podržavaju radnike koji se obrate zbog pitanja vezanih uz pravila Kodeksa ili
u dobroj vjeri prijave kršenje Kodeksa. Obveza je rukovoditelja zajamčiti da ti
radnici neće biti stavljeni u nepovoljniji položaj niti da će im se povrijediti prava iz
radnog odnosa ako se obrate zbog pitanja vezana uz pravila Kodeksa ili u dobroj
vjeri prijave kršenja Kodeksa

U ocjenjivanju radnika u obzir uzimaju i postupaju prema pravilima etičnog
postupanja.

6. Djelatnici
7. Povjerljivi podaci
8. Transparentnost financijskih izvještaja i računovodstva
9. Antikorupcija i sukob interesa